Download Gratis ALMETPEDIA Sekarang

Kelompok Dana PanitiaKelompok 1 :
1.      Sifa Anisa (TT A) (085 669 526 37) PJ
2.      Febri Haryanto (TT B) (085 618 411 87)
3.      Astriani Dwi C (TT C) (087 888 183 730)
4.      Rifky Muhammad (TT D) (085 721 847 692)

Kelompok 2 :
1.      Salman (TT A)
2.      Ika Naulina H (TT B) (081 296 685 526)
3.      Dwi Nur P (TT C) (088 811 223 17) PJ
4.      Vica Azka Novalya (TT D) (081 284 127 790 / 087 885 643 153)

Kelompok 3 :
1.      Irma Tri Anggraini (TT A) 081 212 252 129)
2.      Nabila (TT B)
3.      Syarif Maulana (TT C) (085 771 269 712)
4.      Arif Cipta Virgianwan (TT D) (087 878 783 930) PJ

Kelompok 4 :
1.      Tasya Sakila (TT A) PJ
2.      Febriandi R (TT B) (085 697 933 403)
3.      Widi Zakaria (TT C) (089 669 489 009)
4.      Syah Reza Fahlevi (TT D) (089 506 135 876)

Kelompok 5 :
1.      Ramadhan Chairil (TT A) (089 829 257 52) PJ
2.      Hanna Chamad Al-Jaidi (TT B) (085 773 581 030)
3.      Jeral Herlambang (TT C) (089 669 455 539)
4.      Lina Vancayani (TT D) (083 878 684 885)


Kelompok 6:
1.      Monica Sagita (TT A) (085 774 421 547) PJ
2.      Dwi Ana Ambar R (TT B) (085 691 949 096)
3.      Rakhadio Rachman (TT C) (083 870 572 119)
4.      Gusti Prabowo (TT D) (081 930 369 096)

Kelompok 7 :
1.     Muhammad Said Urfi (TT A) (085 719 961 356)
2.      Maria Immaculata Lisa (TT B) (083 808 679 916)
3.      Diah Sucita Safitri (TT C) (089 654 978 890) PJ
4.      Adam Harle Maulana (TT D)

Kelompok 8 :
1.      Fadli Kurniawan (TT A) (083 185 373 844)
2.      Anisa Azzahra (TT C) (081 310 655 803)
3.      Abdu Rahman (TT C) (085 710 398 054)
4.      Windy Febriyanti (TT D) (085 676 660 69) PJ

Kelompok 9 :
1.      Siti Nur Asiyah Jamil (TT A)
2.      R.A Citra Amelia Putri (TT B) (089 821 111 32)
3.      Bachrum Alamsyah (TT C) (089 912 972 23) PJ
4.      Siska Dwi Putri (TT D) (085 774 522 239)

Kelompok 10 :
1.      Rizki Fadilah (TT A) (085714 121 327) PJ
2.      Vira Amanah M (TT B) (082 114 386 858)
3.      Antoni Pratama (TT C) (082 112 035 070)
4.      Ega Dwi Yulianingrum (TT D)

Kelompok 11 :
1.      Lailatussakinah (TT A) (085 781 869 055)
2.      Desti Mutia (TT B) (083 819 760 588)
3.      Robert Sanjaya S (TT C)
4.      M Lutfi Beritsa (TT D) (085 777 792 608) PJ

Kelompok 12 :
1.      Asolichat Nurjanah (TT B) (089 370 559 76)
2.      Rara Cita (TT C) (089 605 893 349)
3.      Riski Hasanah (TT C) (083 877 188 929)
4.      Ajie Rahmat A.T (TT D) (085 714 589 900) PJ

Kelompok 13 :
1.      Andhika Kurniawan (TT A) (087 783 838 277) PJ
2.      Leli Siska (TT B) (081 290 322 432)
3.      Agus Erwin (TT C)
4.      Khaleda Nur As Syifa (TT D) (085 685 647 37)

Kelompok 14 :
1.      Diny Retno Marnala Autapea (TT A)
2.      Juliana Windi. A (TT B) (085 778 512 157)
3.      Muhammad Mumtaz (TT C) (081 294 467 753) PJ
4.      Rinaldi Dwisalam (TT D) (089 797 531 52)

Kelompok 15 :
1.      Yudistira Agung Prayuda (TT A) (082 292 921 681)
2.      Nur Amalia R (TT B) (081 319 752 609)
3.      Hamzah Habibi (TT C) (085 790 937 044)
4.      Fainaya Permatasari ( TT D) (082 111 006 760) PJ

Kelompok 16 :
1.      Umi Wahyunny (TT A) (089 677 212 061)
2.      Layla Julia Syafriana (TT B) PJ
3.      Faris Rasyidi (TT C) (085 692 578 357)
4.      Angga (TT D) (085 716 756 202)

Kelompok 17 :
1.      Ilham Maulana (TT A) (085 715 914 576)
2.      Fairuzia Auditia Amir (TT B) (081 289 611 883)
3.      Dinda Nurvita (TT C) (085 921 236 248) PJ
4.      Irfan Ridho Rafitama (TT D) (089 634 749 520)

Kelompok 18 :
1.      Yohanes Paolo (TT A) (081 281 849 670)
2.      Dea Seciana (TT B) (087 771 669 224)
3.      Sulthana (TT C) (081 295 142 908)
4.      Vera Indaswari (TT D) (082 112 964 945) PJ

Kelompok 19 :
1.      Aulia Rahma Putri (TT A) (085 716 036 508) PJ
2.      Zainatul Fadilah (TT B) (081 261 181 075)
3.      Krisna Yudha (TT C) (085 774 756 559)
4.      M Syaiful Islam (TT D) (085 782 296 013)


Kelompok 20 :
1.      Riski Martha Fitriani (TT A) (087 881 517 391)
2.      M Yoga AS (TT B)
3.      Putri Syahkina (TT C) (085 710 687 061) PJ
4.      Gita Nur Septiani (TT D)

Kelompok 21 :
1.      Jeanne Widya (TT C) (081932 577 358) PJ
2.      Fauziah Anggini (TT C) (085 692 247 710)
3.      Zulfikar A.A (TT A)
4.      Mahliani Husna (TT D) (087 873 962 31)

Kelompok 22 :
1.      Putri Lemuel (TT D) (089 980 093 46) PJ
2.      Mutia Asih (TT C) (089 980 860 19)
3.      Yunita  Indriafani R (TT B) (081 223 364 350)
4.      Hananto Wicaksono (TT D)


Kelompok 23 :
1.      Rafiqa Nurul (TT D) (083 875 389 254) PJ
2.      Irma Djulajah (TT C) (089 630 078 746)
3.      Jessica Bonita (TT D)
4.      Sugeng (TT B)

Perminggu Rp. 10.000/perkelompok, mulai 27 mei (17 minggu hingga hari H) Jadi Perorang Rp. 42.500